Deklaracja członkowska

 

 

DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

 

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ZALEW„ .

 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Klubu oraz sumiennego wypełniania obowiązków członka Klubu i regularnego opłacania składki członkowskiej. Nieuregulowanie składek członkowskich w okresie 6 miesięcy spowoduje automatyczne skreślenie z listy członków UKS ZALEW.

 

 

 

                                                                 ...................................

                                                                                                                        podpis kandydata

 

 

 

 

 

 1. Nazwisko i imię     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 

 2. Adres zamieszkania          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 3. Adres e-mail          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 4. Telefon kontaktowy          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

Uchwałą Zarządu Klubu z dnia ............................................ przyjęto w/w na członka zwyczajnego Klubu.

.............................................................

(podpis prezesa lub sekretarza Klubu)