KALENDARZ IMPREZ

 Kalendarz imprez dostępny jest na stronie Wielkopolskiego Związku Kajakowego pod adresem: www.wzkaj.poznan.pl