WYNIKI ZAWODÓW


Wyniki zawodów dostępne są na stronie Wielkopolskiego  Związku Kajakowego, pod adresem : www.wzkaj.poznan.pl